Kao rezultat takvih tendencija, potpuno se izgubila širina pogleda na svet i jedno sveobuhvatno razumevanje osnovnih vozačkih veština, dok je primena veštačke inteligencije, softvera i ostalih aplikacija, dovela do erozije veština koje je nekada posedovao svaki mehaničar, pa čak i šofer. Iskarikirano izrečeno, danas, samo specijalizovan doktor zna da pregleda oči, dok o opštoj medicini zna manje nego doktori od pre sto godina.

Ono što možemo na kraju da zaključimo, jeste to da bi svi zajedno trebalo da težimo tome da prerastemo poziciju vozača, i da (pored svog redovnog zanimanja) postanemo što je moguće više šoferi.

Jer, svaki šofer je u isto vreme i vozač, ali nije svaki vozač dostigao tu tačku da bi bio šofer.

AutoRepublika