1. Home
  2. Zelene strane
  3. Serijal: Uvod u mikromobilnost (I deo)
Serijal: Uvod u mikromobilnost (I deo)
27

Serijal: Uvod u mikromobilnost (I deo)

571
27

Transportni sistem nije statičan pojam, već pojam koji se konstantno, tokom vremena, menja. Promene u transportnom sistemu javljaju se u tehnologijama, infrastrukturi, cenama ali i zahtevima za kretanje koje ljudi ispostavljaju. Sa tehnološkim napretkom došlo je i do razvoja novih vozila. Nova vozila zahtevaju razvoj infrastrukture što dovodi do promena u transportnom sistemu, ali i promena u izgledu gradova i načinu života stanovnika. Razvoj i porast u popularnosti vozila mikromobilnosi u svetu je evidentna. Razvoj malih vozila na električni pogon doveo je do promena u transportnom sistemu i zahteva promene u infrastrukturi.

Mikromobilnost se, takođe, može definisati kao transportno rešenje na električni pogon koje uključuje električne bicikle (e-bicikle), električne trotinete (e-trotinete) ili bilo koje drugo lagano vozilo za kretanje na kratkim distancama, ne duže od osam kilometara, koja dostižu maksimalnu brzinu od 25 kilometara na čas. Ograničenje težine ovih vozila od 500 kilograma razlikuje ova vozila od drugih transportnih rešenja i na taj način isključuje automobile.

Pretpostavlja se da će do 2050. godine 70% svetske populacije živeti u gradovima. To znači da će potražnja za javnim prevozom putnika porasti. Iako je javni prevoz još uvek najefikasniji način prevoza velikog broja ljudi, potencijal mikromobilnosti leži u povezivanju ljudi sa postojećom transportnom mrežom, rešavanju uobičajenog problema vezanog za prvi i poslednji kilometar u lancu dnevnih kretanja. Pored toga, ovaj vid kretanja je ekološki prihvatljiva alternativa za kretanja na kratkim distancama. U Sjedinjenim Američkim Državama, na primer, više od polovine putovanja putničkim automobilom godišnje obavi se na distancama kraćim od osam kilometara, što je distanca koja se može preći korišćenjem e-trotineta ili e-bicikla.

Izraz mikromobilnost često ima dvostruki kontekst. S jedne strane, mikromobilnost odnosi se na asortiman lakih vozila koja su sve češća na ulicama širom sveta. Ova vozila omogućavaju lakše kretanje kroz gradove, pogotovu u uslovima zagušenja u saobraćajnom toku. S nastankom kompanija za iznajmljivanje ili deljenje vozila mikromobilnosti kao što su Bird  i Lime, a najčešće električnih trotineta i bicikala, ovaj način prevoza stekao je veliku popularnost za kratak vremenski period.

Ove kompanije nude usluge iznajmljivanja vozila putem aplikacija za pametne telefone ili iznajmljivanja na terminalima širom grada. Takav sistem korisnicima nudi fleksibilnu uslugu, odnosno korišćenje vozila u skladu sa njihovim potrebama. Jedno vozilo, u toku dana, služi za prevoz nekoliko korisnika.

S druge strane, izraz mikromobilnost takođe obuhvata i vozila koja su u privatnom vlasništvu. U Republici Srbiji, procentualno učešće privatnih vozila mikromobilnosti, još uvek, je znatno veće od učešća deljenih vozila.

Razvoju mikromobilnosti i rastu njene popularnosti doprineli su:

  • Razvoj tehnologije baterija koji je omogućio proširenje raspona, odnosno udaljenosti koju ova vozila mogu prelaziti;
  • Smanjeni troškovi kupovine ovih vozila, odnosno pristupačne cene;
  • Ulaganja u prateću infrastrukturu, kao što su biciklističke staze ili trake.

Prednosti vozila mikromobilnosti

Razvoj mikromobilnosti predstavlja jedno od potencijalnih rešenja problema zagušenja koji postoji u većini gradova. Zbog svojih karakteristika predstavljaju rešenje koje ne zahteva velika ulaganja po pitanju infrastrukture, dok sa druge strane predstavljaju ekološki podobno rešenje, smanjujući potrošnju goriva.

Mikromobilnost ima veliki potencijal za razvoj i napredak gradova u oblasti održivosti. Razvoj mikromobilnosti, odnosno korišćenje električnih bicikala, električnih trotineta i drugih, sličnih vozila smanjuje udeo putničkog automobila u vidovnoj raspodeli, ali i podstiče pešačenje i korišćenje javnog prevoza. Ova vozila, za razliku od motornih, ne stvaraju buku i aerozagađenja. Niska cena vozila, veličina i masa predstavljaju prednosti zbog kojih se korisnici odlučuju da investiraju u vozila iz tog segmenta. S druge strane, postojanje opcije iznajmljivanja ovih vozila daje korisnicima alternativu korišćenja ovog vida prevoza, bez ulaganja. Jedna od velikih prednosti ovog vida prevoza je ta što se može kombinovati sa drugim vidovima transporta.

Promene u vidovnoj raspodeli – Saobraćajno zagušenje predstavlja debalans saobraćajnih zahteva koji se jednovremeno realizuju i kapaciteta mreže. Odnosno to je stanje sistema u kom su saobraćajni zahtevi veći od kapaciteta mreže. Jedno od potencijalnih rešenja ovog problema može biti prelazak sa putničkog automobila na druge vidove prevoza za realizaciju gradskih putovanja.

Sa razvojem i rastom popularnosti mikromobilnosti došlo je do promena u vidovnoj raspodeli u velikim gradovima. Određeni procenat kretanja koja su se ranije obavljala putničkim automobilom ili pešice sada se obavljaju mikro vozilima. Dodatni porast korišćenja vozila mikromobilnosti u gradovima sa postojećom infrastrukturom ne bi dao najbolje rezultate.

Jednostavnim istraživanjima na globalnom nivou utvrđeno je da je 36% putovanja koja se sada obavljaju vozilima mikromobilnosti ranije obavljano putničkim automobilom, 37% je obavljano pešice, 13% je obavljano javnim prevozom, 9% je obavljano konvencionalnim biciklom dok 9% pripada ostalim načinima kretanja. Podaci iz gradova Evrope u kojima je javni prevoz razvijeniji nego u američkim gradovima pokazuju da je procenat kretanja koja se sada obavljaju mikro vozilima, a ranije su se obavljala javnim prevozom znatno veći od 13%. Procentualna zamena drugih vidova prevoza kretanjem vozilima ovog tipa prikazana je na dijagramu 1 (dole).

Istraživanje sprovedeno u Baltimoru imalo je za cilja da utvrdi u kojoj meri su korisnici električnih trotineta nastavili da koriste ostale vidove prevoza. Ispitanicima je bilo postavljeno pitanje „Od prvog korišćenja električnog trotineta, da li se Vaše korišćenje drugih vidova prevoza promenilo?“ Istraživanje je pokazalo da više od polovine ispitanika ređe koristi putnički automobil i manje koristi taksi usluge.

Unutar dijagrama 1: Procenat kretanja koja su se obavljala drugim vidovima prevoza a sada se obavljaju vozilima za mikromobilonst

Dijagram 1 – Procentualna zamena vidova kretanja kretanjem vozilima mikromobilnosti

Istraživanje koje je sproveo Institut za saobraćaj i razvojnu politiku (ITDP) pokazalo je da putovanja e-biciklom u gradovima imaju slično, a ponekad i kraće, vreme putovanja od automobila tokom vršnih časova za udaljenosti do 10 kilometara, posebno na rutama koje imaju dostupnu biciklističku infrastrukturu. U nekim gradovima jedna trećina korisnika deljenih e-bicikala i e-trotineta prijavila je prelazak sa korišćenja putničkog automobila na korišćenje ovih vozila za realizaciju putovanja u gradu.

Ekološki aspekt – Gradovi koji sprovode strategije smanjenja emisije gasova koji prouzrokuju nastanak efekta staklene bašte koriste potencijal e-bicikala i e-trotineta kako bi korisnici obavljali manji broj putovanja motornim vozilima. Korišćenjem ovog vida prevoza smanjuje se emisija sumpor-dioksida (SO2) i štetnih čestica (PM čestice) koje su posledica sagorevanja fosilnih goriva.  Na grafikonu 1 prikazana je emisija SO2 i štetnih čestica korišćenjem putničkog automobila, motocikla i e-bicikla.

Unutar grafikona 1: Emisija SO2 i štetnih čestica po jednom putnik-kilometru

Grafikon 1 – Emisija SO2 i štetnih čestica po jednom putnik-kilometru po kategoriji vozila

Ukoliko se u obzir uzme energija potrebna za punjenje e-bicikla, on emituje skoro jednu trećinu štetnih čestica po putnik-kilometru u odnosu na motocikl i skoro polovinu štetnih čestica po putnik-kilometru u odnosu na putnički automobil. E-bicikl emituje nešto viši nivo SO2 u odnosu na motocikl zbog načina proizvodnje električne energije.

U odnosu na električne automobile, električna vozila ovog tipa su malih težina, što im daje značajnu prednost. Istraživanja su pokazala da emisija CO2 koju emituju električni trotineti predstavlja 1% do 2% emisije CO2 koju emituje automobil za istu pređenu distancu. Ovi procenti su posledica prikupljanja električnih trotineta koji su za javnu upotrebu, obično u kasnim večernjim časovima, kako bi se tokom noći punili.

Ova prikupljanja se najčešće obavljaju kombijima sa motorima sa unutrašnjim sagorevanjem koja emituju određenu količinu CO2. Neke kompanije za iznajmljivanje električnih trotineta koriste isključivo obnovljive izvore energije za punjenje svojih vozila, odnosno električnu energiju proizvedenu uz pomoć solarnih panela ili uz pomoć vetra.

Niska cena vozila – Kupovina električnih trotineta u Srbiji lako je dostupna. Na domaćem tržištu postoji veliki broj modela čije se cene kreću u proseku od 25.000 dinara do 70.000 dinara. Ova vozila, za razliku od putničkog automobila, nemaju troškove registracije, osiguranja, plaćanja parkinga, goriva itd. Baterija na ovim vozilima puni se, u proseku, oko 5 sati. U zavisnosti od kapaciteta baterije, ova vozila sa jednim punjenjem mogu preći oko 25 kilometara. Cena električnih bicikala je u Srbiji nešto viša, i kreće se od 50.000 dinara naviše.

Dimenzije vozila, težina vozila i poslednji kilometar u lancu kretanja – Mikro vozila karakteriše mala težina. Ukoliko se u obzir uzmu i dimenzije ovih vozila, zaključuje se da su ona lako prenosiva. Prosečna težina električnog trotineta iznosi oko 10 kilograma. Na slici 2 prikazane su prosečne dimenzije električnih trotineta.

Prosečne dimenzije električnih trotineta

Većina električnih trotineta može se sklopiti, tako da su veoma pogodni za nošenje. Prednost ovih vozila je ta, što se mogu kombinovati sa drugim vidovima prevoza. Sklopljen električni trotinet se može uneti u vozila javnog prevoza ili stati u prtljažnik putničkog automobila.

Vozači putničkih automobila mogu svoje automobile parkirati na parkiralištima van centralnih zona i u iste otići korišćenjem električnog trotineta. Stanovnici zona koje nisu dovoljno dobro pokrivene linijama javnog prevoza mogu koristiti ova vozila za dolazak do stajališta koje je previše udaljeno za pešačenje.

Sklopljen električni trotinet

Infrastruktura – Za kretanje vozila mikromobilnosti nije potrebna posebna infrastruktura. U zavisnosti od zakona, ova vozila mogu se kretati pešačkom infrastrukturom, biciklističkom infrastrukturom ili ulicama zajedno sa motornim saobraćajem.

Uz pomoć istraživanja rađenog u Portlandu, dobijeni su podaci o tome da korisnici vozila mikromobilnosti najradije koriste biciklističku infrastrukturu za kretanje. Podaci iz Pariza pokazuju da ukoliko je biciklistička infrastruktura dostupna, 93% vozača e-trotineta je koristi za kretanje. Istraživanje je pokazalo da se korisnici e-trotineta osećaju nebezbedno ukoliko se moraju kretati ulicama zajedno sa motornim saobraćajem.

Buka – Evropska Unija procenjuje da je 40% stanovnika Evrope svakodnevno izloženo opasnom nivou buke koji je posledica saobraćaja. Ovaj nivo buke utiče na mentalno zdravlje ali i kvalitet života. Vozila na električni pogon proizvode jako nizak nivo buke i jako su pogodna sa ovog aspekta.

Nedostaci vozila mikromobilnosti

Kada se posmatraju nedostaci vezani za mikromobilnost, neophodno je u obzir uzeti da je ovaj vid prevoza, još uvek, nov. Koncept mikromobilnosti ima prostora za unapređenje, kako bi ovaj vid prevoza bio što efikasniji i bezbedniji. Nedostaci mikromobilnosti vezuju se za zakonsku regulativu, odnosno nedostatak zakonske regulative u Srbiji, bezbednost učesnika u saobraćaju, osiguranje, kapacitet vozila ali i zavisnost od uslova okruženja.

Zakonska regulativa i bezbednost učesnika u saobraćaju – U Srbiji korišćenje vozila mikromobilnosti nije zakonski regulisano. Neophodno je definisati sveobuhvatne propise vezane za korišćenje ovih vozila kako bi se poboljšala bezbednost kako korisnika ovih vozila, tako i drugih učesnika u saobraćaju. Preporuka je da se ova vozila kreću trotoarima, brzinom pešaka i korišćenje zaštitne kacige tokom vožnje.

Međutim, u realnosti jako mali procenat vozača ovih vozila poštuje date preporuke. Vozačka dozvola nije potrebna za upravljanje ovim vozilima i u Srbiji još uvek nije definisana minimalna starost vozača vozila mikromobilnosti, pa su tako veće šanse da će doći do nastanka saobraćajnih nezgoda. Jedan broj vozača, naročito mlađi vozači, mogu potceniti brzinu kretanja i opasnosti vezane za kretanje ovih vozila. Neodgovorno ponašanje pojedinaca daje stvara lošu reputaciju ostalim vozačima ovih vozila, pogotovu vozačima električnih trotineta.

Nebezbedno korišćenje e-trotineta

Kapacitet vozila – Vozila mikromobilnosti uglavnom su namenjena za prevoz jedne osobe jednovremeno. Ukoliko više ljudi zajedno ispostavlja zahtev za kretanjem, vozila mikromobilnosti nisu dostupan vid kretanja. Ova činjenica stavlja putnički automobil u bolju poziciju za realizaciju gradskih kretanja ukoliko se posmatra kapacitet.

Zavisnost od vremenskih uslova – Vozila mikromobilnosti namenjena su povoljnim vremenskim uslovima. Većina sredstava mikromobilnosti može se kretati po vlažnim površinama bez rizika od kvarova. Međutim, najveći procenat ovih vozila nije vodootporan, što znači da nisu namenjeni za vožnju po jačoj kiši.

Takođe, vozači ovih vozila su potpuno nezaštićeni od vremenskih uslova, što znači da u najvećem delu kasnih jesenjih i zimskih meseci korišćenje ovih vozila nije moguće. Postoje modeli električnih trotineta koji se mogu koristiti i u toku zimskih meseci, po snegu, međutim takva vozila su najčešće skuplja od običnih.

Ivana Kuljanin

(571)

Komentari objavljeni na portalu "Auto Republika" ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst. Redakcija "Auto Republike" zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
guest
27 Komentara
Inline Feedbacks
View all comments
BB

Da li u mikro mobolnost spada i tabanovića fijaker? U dosadašnjem iskustvu mi se čini kao najbolji izbor 😉

YugoFlorida

Slažem se. Besplatna, a opet najzdravija opcija.

moron

Fantastičan tekst. Ali, baš odličan. Sagledano sa svih strana.

Inače, u meni se dosta dugo vodi jaka „unutrašnja borba“ oko eventualne kupovine e-bajsa. Svestan sam njegovih brojnih prednosti, i nekih mana, ali, strah me, kada na to eventualno predjem, biće to put bez povratka, i znak i da je zauvek umro jedan tradiocionalni deo mene, koji mi je jako bitan. Malo bolesno, ali, istinito.

p.s što se teksta tiče, ne kažu bez razloga da „Iver ne pada daleko od klade“ …

igi

Mene odbija cena (manje-više) i težina (oko 25kg, to je „više“). Moram da ga teglim na ramenu par spratova jer nema lifta, ni ovaj mountin od 15kg nije lak. A ne postajem mlađi 🙂

moron

Nije ti onda lako. Ni fizički, ni mentalno.
Znaš kako kažu u onoj pesmi: „Sve je lako kad si mlad …“ 😊 Ja duhom još često jesam, ali, fizički …

Onaj što ga zgazilo vreme

Treba da probaš E biciklov-a. Bar za relaciju kuća – posao – kuća. POpodne i za vikend, rekreativni bajs. Razlika je velika, na posao ćeš dolaziti popeglan, uredan i „ne“ znojav. I bićeš gospodin 🙂

A ako pogledaš članak, shvatićeš da se malo broj tradicionalnih biciklista odlučuje za ova savremena sredstva mikromobilnosti. Samo 9% od svih korisnika prevaoza mikromobilnosti. Dok je broj onih koji su napustili automobil 35% a isto toliko je i bivših pešaka

Izmenjeno 7 meseci pre od strane Onaj što ga zgazilo vreme
moron

Ma, probao sam ja ( „naterali me“ ). Kamo sreće da nisam probao … Ali, celi život „vrtim pedale“ ( istina, poslednjih godina više ritnom penzionera ). I imam neku mentalnu blokadu, oko prelaska na struju. A čak i na poslu imamo garažu, u dvorištu zgrade. Al’, „ne mogu“, za sada. Svestan sa mogućeg problema oko znojenja. Ali, moja je teorija da se „čovek u kondiciji“ jako malo znoji, posebno ako smanji ritam na teškim deonicama. I ako ima samo 76 „kila“ … Bezbroj puta sam to sebi sam dokazao u praksi. Sem toga, kada je leti napolju „35 stepeni“,… Pročitaj više »

Onaj što ga zgazilo vreme

Ovo što si naveo:
„čovek u kondiciji“ jako malo znoji,
je potpuno tačno. Evo ja recimo, samo malo nešto fizički krenem da radim i odmah sam sav mokar. 🙂
A na bicikli, dok se krećem sve je negde „egal“, a kad stanem, počne da lije….

moron

Bez dileme, bolje je rešenje e-bajs … Za ljude normalne u glavi, naravno.

S mile

Ma odlican je E bajs, ali AKO nije bas potreban, ja ga nebi uzimao. Ipak je poenta u aktivnosti, mislim…onima kojima je do aktivnosti. Gledam puno mojih vrsnjaka, stomacine pustili, ko trojke da nose. Debele noge, vratovi. Sport se svede na kladionicu i daljinski.

Cesto poradim neke poslove na oldfashion nacin, uz vise energije, cisto trosenja radi.

Djordje Pesic

Moze se trenirati i na e-bajsu 😀 Samo ugasis motor, pa kad se umoris, ukljucis, i tako u krug.

moron

Obzirom na svoju veću težinu, e-bajs (sa „ugašenim motorom“ ) je još i bolji za trening. To ti je kao da na svoje telo obesiš silne tegove i trčiš uzbrdo …

BB

Ako je hub motor (kod mene jeste) onda se može uključiti regeneracija energije (kočenje) i staviš u neku višu brzinu, pa gusliš kao da voziš uzbrdo a ti se krećeš puževom brzinom. Ovo mi je jednom dobro došlo kada sam u rano proljeće izašao sa klinecem na biciklima u park, on okrene sto puta dok ja jednom, smrzo sam se. Onda uključim „retarder“ ubacim u neku višu brzinu… tada sam se konačno ugrijao 😉

moron

A, koju „mašinu“ imaš ?

BB

Ovu http://e-vozila.com/forum/viewtopic.php?t=3879&highlight= htio sam sebi praviti e-bicikl od standardnog i kupovati komponenete, a onda je takav sikočio pred mene i ja ga kupim (baš ovaj). Tad je imao olovne baterije a sad sam stavio Li-ion, unutra je 13S5P (13 u seriju i 5 u paraleli) nazivno 48V i 700 Wh. Dakle Capriollo Anolis sa dodatkom motora u zadnjem točku, motor je direct drive. Možeš da ga voziš samo na noge, samo na struju, kombinacija (stišćeš gas nezavisno od nogu) a možeš i u regenerativni režim kako sam ga već opisao. Meni nešto e-bicikl i ne treba ali me nešto privlači… Pročitaj više »

moron

Čim ti Capriollo Anolis teraš, ti si debelo u trećem životnom dobu … 🙂

BB

Ne razumijem kakve veze ima tip bicikla sa mojih 46 godina 😉
Ako pratim malo aute i interesujem se za tipove, modele i sl.. u biciklima nisam toliko informisan. Ali evo spreman sam, do penzije, da čitam članke koje ćeš da staviš na Auto Republika a odnose se na podtemu Bicikl Monarhija 😉

A i ne tjeram ja Anolisa već on mene 🙂

moron

Moja baš dva dobra druga imaju Anolis-e. Znam otprilike kada su ih kupili ( i koliko godina ima da ih nisu „zajahali“ ). Zato pomislih da si i Ti „stari konj“, čim imaš bajs pod tim imenom 🙂 Dobar je to bajs (za moje razumevanje), a svaku „samogradnju“ poštujem. I obično više volim od „fabrike“. Tako da ti – svaka čast. A o bajs temema nema šta da se (posebno) piše, jer je tu tehnologija (bar kod bajseva koje ja vozim) krajnje banalna … E-bajsevi su nešto već sasvim drugo i u to se uopšte ne razumem. P.S. Lepo si… Pročitaj više »

Iznogud

Mona(r)h moron.

moron

🙂

Iznogud

Vidjela žaba da se konj potkiva….
Nego, taj dildociklo olakšava okretanje, nemre solo na motor, tako da…ne znam kakvi su jeftini,ja sam vozio onaj meridin e60 od nekih (kad nije na popustu) 7200€, prava makina.

Djordje Pesic

Kod mene je mid drive (winora yakun). Kad stavis motor u off mode, onda bajs ide kao da je obican, motor ne pravi otpor. Otpor pravi veca masa, u odnosu na standardni bajs.

Izmenjeno 7 meseci pre od strane Djordje Pesic
moron

„Sport se svede na kladionicu i daljinski.“

Iskreno si me nasmejao sa ovim …

Ђока

Заиста, било би лепо кад би створили функционални услови на улици за ова мала превозна средства. Да постану масовна и да смање хаос гужве и чепове

Iznogud

Članak, po običaju nisam ni čitao, jer čim sam vidio naslov, odmah je neko pranje mozga posrijedi. Ukidaju vam (s kojim li pravom) pravo prijevoza u vlastitom autu, i onda ide serija članaka, emisija (svaka ciljana grupa ima svoju emisiju o tome, od male djece pa do metuzalema koji su dva dana mladji od biblije) koji imaju za cilj ispiranje mozga, mijenjanje svijesti sve dok ti nešto ludo i bolesno ne postane normalno ( npr. Trotineti, tetoviranje…). Otpor, stoko! 🍻🚩⭐🏎️♿

moron

Za promenu, pročitaj najpre neki članak … Počni sa tom praksom .. Recimo, sa ovim člankom. Nećeš pogrešiti.
Mada svi mi te probleme osetimo „faktički“, nije loše nekada kada nam ih neko objasni i „teoretski“.